Ann-Charlotte Bucht vald till ny ordförande för Haparandamoderaterna

 

Moderaterna i Haparanda höll 28:e Mars sitt 106:e årsmöte. Gamla och nya medlemmar fick efter årsmötesförhandlingar en informations- och frågestund med riksdagsman Mattias Karlsson, Luleå

En styrelse valdes för 2021 med Ann-Charlotte Bucht som ordförande och styrelseledamöterna Sofia Söderholm, Niklas Olsson, Christina Lugnet, Anders Ruona, Kurt Lindfors samt Lars Spolander, vilket också var valberedningens förslag. Valet var enhälligt.

Ann-Charlotte tackade för förtroendet att leda föreningens arbete.

Årsmötet hölls för första gången på distans.