Följande styrelse valdes vid årsmöte den 28 Januari 2018

Ordförande:
Niklas Olsson

Vice ordförande:
Anders Karlsson

Sekreterare:
Ann-Charlotte Bucht, (MQ ansvarig)

Kassör:
Lars Spolander

Ledamöter:
Kurt Lindfors

Helen Lindgren