Följande styrelse valdes vid årsmötet den 28 Mars 2021

Ordförande:
Ann-Charlotte Bucht, (MQ ansvarig)

Vice ordförande:
Sofia Söderholm

Kassör:
Niklas Olsson

Ledamöter:
Kurt Lindfors

Christina Lugnet

Anders Ruona

Lars Spolander