Motion – Ändring av lokala trafikföreskrifter

 

Motion gällande ändring av Haparanda kommuns lokala trafikföreskrifter för del av Storgatan Haparanda.

Vi begär att det införs parkeringsförbud på den del av Storgatan som löper mellan korsningarna
Storgatan/Köpmangatan och Storgatan/Sundellsgatan på den sida av vägen som Swedbank och Demografiska databasen har lokaler.

Se bifogad bild för mer information.

 

Haparanda20 17-05-31

Anders Karlsson                             Niklas Olsson