Motion – anpassa partistödet närmare riksgenomsnittet!

Idag näst högst partistöd i Sverige

Kommunfullmäktige i Haparanda

Motion

170918

Niklas Olsson

Anpassa partistödet närmare riksgenomsnittet.

…………………………………………………………………………

Motivering till motionen

Som en del av den kommunala demokratin fördelas varje år ett partistöd till de partier som  finns representerade kommunfullmäktige. Stödet fördelas enligt antalet mandat så större partier får mera stöd.  Det finns ingen skyldighet att dela ut partistöd men alla kommuner gör det idag. Kommunerna bestämmer själva storleken på stödet.

Haparanda har sedan tidigare beslutat om följande storlek och fördelning av stödet;

Partistödet består av

ett grundstöd till varje parti, som uppgår till 1 basbelopp/år, samt

ett mandatstöd till varje parti, som uppgår till 0,65 basbelopp/mandat/år

Mandatstödet höjdes 2014 från 0,5 basbelopp/mandat/år till 0,65 basbelopp/mandat/år

Höjningen togs i KF utan debatt, och har medfört att Haparanda 2016 betalade ut det näst högsta partistödet i Sverige per capita. 126Kr/innevånare, detta enligt SKL:s statistikdatabas Kolada.

Den totala kostnaden för partistödet år 2017 blev 1 288.000 kr.

Eller ca 131kr /invånare, fortfarande näst högst i Sverige.

 

Vi har idag ett kärvt ekonomiskt läge i kommunen. Prognoserna visar på en ytterligare försämrad ekonomi för kommunerna i Sverige. Vi har tvingats till politiska beslut om kraftfulla åtgärder för att hålla den kommunala ekonomin i balans och kommer även framöver att tvingas till ytterligare åtgärder. Det vore klädsamt om även partierna som beslutsfattarna representerar medverkar till besparingarna. Jag kan inte se varför Haparandas demokratiarbete ska kosta nästan mest i Sverige per capita.

 

Jag föreslår att till så snart det är juridiskt möjligt återgå till tidigare mandatstöd, 0,5 basbelopp. Detta skulle, om jag räknar rätt, ge en årlig kostnad på ca 1.052.800kr  eller 107kr/innevånare. Med denna sänkning trillar vi ned till 8:e plats i Sverige och sparar 235.200kr

 

En eventuell framtida minskning av antal ledamöter i KF från 35 till t.ex. 31 ger ytterligare en besparing och blir en årlig kostnad på 963.200kr eller ca 98kr /inv,  (plats 16 av 290 kommuner i Sverige) och sparar ytterligare 89.600kr

 

Jag har för enkelhetens skull räknat med 9832 innevånare och 6 partier

Med hänvisning till ovanstående hemställes

att: så snart det är juridiskt möjligt återgå till tidigare mandatstöd, 0,5 basbelopp/mandat/år och lämna grundstödet oförändrat.

 

Niklas Olsson (M)