Följande styrelse valdes vid årsmötet den 13 Mars 2022

Ordförande:
Ann-Charlotte Bucht, (MQ ansvarig)

Vice ordförande:
Sofia Söderholm

Kassör:
Niklas Olsson

Sekreterare:
Bo Kronborg

Christina Lugnet

Lars Spolander