Ann-Charlotte Bucht vald till ny ordförande för Haparandamoderaterna

 

Moderaterna i Haparanda höll den 13 Mars sitt 108:e årsmöte. Gamla och nya medlemmar fick efter årsmötesförhandlingar en informations- och frågestund med riksdagsman Mattias Karlsson, Luleå och Fredrik Lundström Norrbottens ombudsman berättade om kommande händelser inför valet.

En styrelse valdes för 2022 med Ann-Charlotte Bucht som ordförande och styrelseledamöterna Sofia Söderholm, Niklas Olsson, Christina Lugnet, Bo Kronborg samt Lars Spolander, vilket också var valberedningens förslag. Valet var enhälligt.

Ann-Charlotte tackade för förtroendet att leda föreningens arbete.

Årsmötet hölls på Haparanda Stadshotell.