Svar på Haparandabladets frågor om näringsliv

I Fredagens nummer av Haparandabladet fick företrädare för de olika partierna svara på ett antal frågor. Utrymmet var mycket kort. Här följer en utförligare version av Niklas Olssons svar.