Motion – Återinför skolvaktmästarna!

Få verksamhetsvaktmästare och stort behov på skolorna.

Kommunfullmäktige i Haparanda, 20:e Februari 2018

Verksamhetsvaktmästarna i kommunen är idag färre än förr, behovet av underhåll och kontroll har däremot inte minskat, snarare tvärt om. Skolor såväl som övriga kommunala byggnader dras sedan en lång tid tillbaka med en betydande underhållsskuld. Antalet steg mellan eventuell felanmälan och åtgärd när fel uppdagas har blivit för stort. Det kan ta lång tid innan farliga eller kostsamma brister åtgärdas, enklare brister kanske inte åtgärdas alls.

 

En dedikerad vaktmästare för varje större skola skulle ge en rad fördelar.

  • Snabbt och enkelt underhåll och kontroll av lokaler, utrustning och lekredskap, kort väg mellan fel och åtgärd.
  • Stöd och avlastning för rektorer och pedagoger i visst arbete med teknik och utrustning.
  • En av eleverna känd vuxen som arbetar praktiskt med skolbyggnaden minskar risken för eventuell skadegörelse samt bidrar till trygghet och trivsel på skolan.
  • Teknik och fastighet ges bättre kontroll på underhållsbehovet med en person på plats.

En uppdelning av kostnaden mellan Skola och Teknik borde kunna göras utifrån respektive förvaltnings nytta av vaktmästaren. Mindre skolor och förskolor bör kunna dela på en vaktmästare.

För att vaktmästarfunktionen ska fungera bra är det självfallet viktigt att personen har ett mått av pondus samt social och teknisk kompetens.

 

Med hänvisning till ovanstående hemställes

Att uppdra till KS att tillsammans med BUN gemensamt föreslå ett lämpligt upplägg för att återinföra skolvaktmästarna på de större skolorna samt dela på sysslan för förskolor och mindre skolor.

 

Niklas Olsson (M)