Motion – Tillsättning av tjänster efter kompetens och skicklighet!

Tillsammans med C och KD

Kommunfullmäktige i Haparanda, 3:e Nov 2017

 

Motion

Lediga tjänster i Haparanda kommun annonseras ofta endast ut internt. Detta förfarande ger medarbetare möjlighet att utveckla sig och göra karriär. Det är även ett sätt ta hänsyn till LAS, övertalighet och behov av omplaceringar,

Tyvärr är baksidan av myntet att vi inte alltid anställer de som är mest kompetenta för platsen. Att dagens arbetsmarknad allt mer präglas av arbetskraftsbrist och matchningsproblem är ytterligare ett skäl till att så långt det är möjligt verkligen försöka få de bästa medarbetarna till kommunen. Ett tredje skäl är att interna anställningar ofta kan tänkas gynna vänner och kollegor på arbetsplatsen, vilket inte är sunt.

Vi föreslår därför att alla tjänster annonseras externt och internt samtidigt och att personal tillsätts efter kompetens och skicklighet.

Dessutom föreslår vi att alla tjänster som innebär lednings- och personalansvar (chefer och ledare) alltid tillsätts i en öppen process med extern annonsering och avgörande för tillsättningen ska vara kompetens och skicklighet.

 

 

Niklas Olsson (M)                                   Sven Tornberg (C)                                  Lars-Erik Wikberg (KD)