Sofia Söderholm, ny ledamot.

Sofia Söderholm - Ny moderat ledamot i Barn- och ungdomsnämnden 18/5

 

Sofia Söderholm valdes på kommunfullmäktige 18/5 till ny moderat ledamot i barn- och ungdomsnämnden.

Sofia om sig själv:

32 år,
Butiksansvarig, Vuono
Ledamot i Barn- och ungdomsnämnden
* Sekreterare i Hem och skola-föreningen i Haparanda.
* Intresserar mig särskilt för skolfrågor.
* Har lämnat in medborgarförslagen ”Giftfri förskola” och ”Språkval finska i förskolan”.
Instagram: soderhol_m_